Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​

Доц. Татина Тодорова Тодорова д.б.


Катедра: Микробиология и вирусология
УС:
Е-поща: tatina.todorova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050

 

Биография

Родена на 18.06.1980 година в гр. Ямбол. През 2002 г. Завършва бакалавърска степен по Молекулярна биология в Софийски университет "Св. Климент Охридски", а през 2004 г. – защитава магистратура по Микробиология и микробиологичен контрол в Софийски университет "Св. Климент Охридски".
От 2004 г. до 2007 г. е редовен докторант в екип по Микробиология на околната среда, Университет  „Луи Пастьор", Страсбург и в лаборатория по Приложна микробиология, Софийски университет "Св. Климент Охридски". През 2007 г. успешно защитава дисертация на тема „GlutathioneS-transferases and oxidative stress in Saccharomyces cerevisiae" и придобива ОНС Доктор по Микробиология.
През периода 2008-2013 г. работи като ембриолог в екипа на Медицински център по репродуктивна медицина и оплождане ин витро „София".
От 2014 г. е асистент в Катедра Предклинични и клинични науки към МУ „ Проф. Д-р Параскев Стоянов"- гр. Варна, а от декември 2015 г. е главен асистент към същата катедра.

Публикации

Член на