Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Проф. д-р Теменуга Жекова Стоева д.м.


Катедра: Микробиология и вирусология
УС:
Е-поща: temenuga.zhekova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 615

 

Биография

Проф. д-р Т. Стоева е родена на 13.02.1969г. През 1988г. завършва Езикова Гимназия „Гео Милев" - гр. Добрич, а през 1994г. - медицина във ВМИ – Варна. Придобива специалност „Микробиология" през 2006г. През 2009г. придобива ОНС „Доктор"  по Научна Специалност „Микробиология". През 2018г. придобива магистърска степен по здравен мениджмънт към МУ-Варна. Има проведени последователни специализации в Германия (гр. Кьолн, 2007г.) и Гърция (гр. Атина, 2011г.).

В периода 1995-1998г. работи като участъков педиатър в гр. Русе и Детско Кърмаческо Отделение на Градска Болница, Варна. През 1993г. е назначена като лекар-микробиолог в Лаборатория по Микробиология на РЗИ-Варна, където работи до 2003г. През 2003 г. е назначена като асистент в Катедрата „Микробиология и вирусология" към Медицински университет - Варна и като лекар-клиничен микробиолог в лабораторията по Микробиология и Вирусология на УМБАЛ "Св. Марина". През 2012г. се хабилитира като доцент, а от 2018г. е професор. От 2016г. и понастоящем е ръководител на катедрата. От 2014г. е  ръководител на лабораторията по Микробиология и Вирусология на УМБАЛ "Св. Марина" и ръководител - направление „Медико-диагностични лаборатории".

Публикации

​Има над 80 пълнотекстови публикации, над 50 участия в Национални и международни конгреси и участия в 11 Научни Университетски проекти към Фонд Наука и международен проект, съвместен с Oxford University върху проблемите на Антибиотичната резистентност. Научните й интереси са в областта на резистентността към антимикробни лекарствени средства в клинично значими бактерии, инфекции в имунокомпрометирани пациенти и вътреболнични инфекции. Ръководител е на шестима докторанти, трима, от които успешно защитили и научен консултант на един успешно защитил докторант.


Научни публикации

Член на

​Проф. д-р Т. Стоева е член на Българската Асоциация на микробиолозите и Европейското общество по клинична микробиология и инфекциозни болести.