Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Тихомир Венелинов Дренски


Катедра: Нервни болести и невронауки
УС:
Е-поща: Tihomir.Drenski@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050

 

Биография

Публикации

Член на