Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

гл.ас. д-р Тодор Иванов Иванов д.м.


Катедра: Хирургични болести
УС:Коремна хирургия
Е-поща: todor.ivanov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 671

 

Биография

Роден на 21.10.1977 г. в гр. Варна. Завършил средно образование в ЕСПУ "Климент Охридски" гр. Дългопол. Завършил висше образование в МУ - Пловдив. През периода 2003 - 2005 г. работи като общопрактикуващ лекар в гр. Дългопол. През 2005 г. започва специализация по обща хирургия във Втора клиника по коремна хирургия на МБАЛ "Света Марина" гр. Варна.

От 2007 г. е докторант към Катедрата по хирургични болести с тема на дисертацията ,,Принципи на хирургичното лечение при усложнените форми на чернодробна ехинококоза". През 2008 г. е назначен на ординаторска длъжност във Втора клиника по коремна хирургия. През 2010 г. е избран за асистент в УС по Коремна хирургия при Катедрата по хирургични болести на МУ- Варна. Призната специалност по хирургия през 2011 г.


Публикации

Публикации – 6 в български списания. Взема участие в национални конференции

Научни публикации

Отворен достъп


Член на

От 2012г. е член на IASGO (International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists).