Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Доц. д-р Тошо Йорданов Ганев д.м.


Катедра: Хирургически болести
УС:Урология
Е-поща: dr_ganev@abv.bg; tosho.ganev@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 821 422

 

Биография

Роден на 24.11.1963 г. в гр. Тутракан. Завършва медицина през 1993 г. във ВМИ - Варна. През 1999 г. придобива специалност по урология. Бил е специализант в клиниката по урология на МУ - Варна (1994-1999 г.) Избран за асистент в клиниката през 1998 г. и за главен асистент през 2008 г.

През 2009 г. придобива образователната и научна степен "доктор". Хабилитира се за доцент през 2013г.


Публикации

Член на

Световното, Европейското и Българското дружества по урология и на Българското дружество по онкология.