Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Доц. д-р Валентина Димова Димитрова д.м.


Катедра: Първа катедра по вътрешни болести
УС:Белодробни болести и Алергология
Е-поща: itu1val@abv.bg / valentina.dimitrova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 518

 

Биография

Д-р Валентина Димитрова е родена през 1970 г. Завършва II Математическа  гимназия „д-р Петър Берон“ – Варна през 1987 г. , след което придобива специалност „Медицински лаборант“ в Полувисшия медицински институт - Варна. Постъпва като студент по медицина в Медицинския университет – Варна (1989-1995 г.). След дипломирането си започва лекарска практика в Център за спешна медицинска помощ гр. Шумен (1995-1998 г.) като лекар ординатор. В периода 1999-2000 г. работи като лекар ординатор във Вътрешно отделение на Транспортна болница – Варна. След конкурс през 2000 г. е назначена като ординатор в МБАЛ “Св. Марина“ - Варна,  Клиника по пневмология и фтизиатрия, Интензивно респираторно отделение. Специалност вътрешни болести  придобива през м. май 2002 г.  През януари 2006 г. придобива специалност пулмология и фтизиатрия. От 2011 г. е избрана за асистент към  Първа катедра по вътрешни болести,  УС „Белодробни болести и алергология“ на Медицински университет - Варна. През  м. април 2018 г. успешно защитава дисертация на тема „Клинични и прогностични характеристики на пациенти с хронична посттромбоемболична пулмонална хипертония” и придобива научно звание  доктор по медицина.  От 2019 г. заема академична длъжност „Главен асистент" при Първа катедра по вътрешни болести. През 2010 г. придобива сертификат за ВСД „Бронхология“. Научните и интереси са в областта на белодробната тромбоемболия, пулмонална хипертония, остра и хронична дихателна недостатъчност, неинвазивна и инвазивна белодробна вентилация, бронхология и интервенционална пулмология.

Публикации

Има 68 научни публикации.


Научни публикации​​


 Отворен достъп


Член на

Българското дружество по белодробни болести и Европейското респираторно дружество.