Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Проф. д-р Валентина Христова Маджова д.м.

​Варна 9010, бул. „Христо Смирненски”1


Катедра: Обща медицина
УС:
Е-поща: valentina.madjova@mu-varna.bg, v_madjov@abv.bg
Телефон: 052-300-262

 

Биография

Родена на 01.05.1958 г. във Варна. Завършва І английска езикова гимназия. Магистър по медицина и здравен мениджмънт. Придобити 3 специалности: вътрешни болести, нефрология и обща медицина. Започва преподавателската си дейност в Катедрата по Пропедевтика на Вътрешните болести през 1987 г., а от 1998 г. е главен асистент в Катедрата по Обща медицина в МУ - Варна. През 2001 г. защитава докторска дисертация по нефрология, а през 2003 г. е избрана за първия доцент в България по специалността „обща медицина”.
От 2005 г. е ръководител на Катедрата по ОМ във Варна и Председател на Държавна изпитна комисия по специалността ОМ.
Специализирала e обща медицина в Полша, Франция и Австрия;  мениджмънт във Франция, Австрия и Белгия. Провела редица специализации по: здравна промоция, семейно планиране, комуникативни умения, превенция и контрол на HIV/СПИН, здраве и развитие на подрастващите, депресия и тревожност.
Национален консултант по обща медицина, член на Консултативен-експертен съвет към Управителния Съвет на БЛС и Председател на работна група за изготвяне на „Стандарт по ОМ” към МЗ (2009-2010). Член на Комисията за Акредитация на лечебни заведения към МЗ (от 2011) и на Временната комисия към НАОА (2013).
От 2002 г. е управител на Университетския ДКЦ „Света Марина" - Варна. През 2007 г. създава Център по остеопороза и остеоартроза с училище за пациенти, за което е отличена с награда „Варна 2008”.

Публикации

Има авторство и съавторство в 28 учебници и ръководства, над 100 публикации и 150 съобщения у нас; 35 публикации и 90 участия в конгреси и конференции в чужбина. Научен ръководител и рецензент на докторанти, магистри по медицина и здравен мениджмънт. 

Научни публикации​

Член на

Член на 6 български и 4 международни научни дружества. Участва в редакционните колегии на 7 международни и 7 български списания. Консултативен член на EURACT (Eвропейска академия на преподавателите по фамилна медицина) за България