Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Гл. ас. д-р Ваня Костадинова Стефанова д.м.


Катедра: Първа катедра по вътрешни болести
УС: Белодробни болести и Алергология
Е-поща: v_vanqkostadinova@abv.bg , vanya.stefanova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 518

 

Биография

Д-р Ваня Костадинова е родена през 1984 година в град Свиленград. Завършва СОУ "Д-р Петър Берон" с профил Химия и биология в родния си град през 2003 г. и Медицина в МУ-Варна през 2009 г. като първенец на випуска с отличен успех. Работи като медицински фелдшер, а след това като лекар-ординатор във ФСМП гр. Дългопол. От 2010 година е назначена като асистент, а от 2018 година – като главен асистент в Катедра по вътрешни болести, Учебен сектор по белодробни болести и алергология на МУ-Варна. През 2014 година придобива специалност по „Пневмология и фтизиатрия". През 2017 година успешно защитава дисертация на тема „Особености в протичането на хроничната обструктивна болест /ХОББ/ при високорискови пациенти". Интересите ѝ са в областта на функционалната диагностика на дишането, бронхообструктивните заболявания и респираторните инфекции.


Публикации

Има над 60 научни публикации в периодични издания и учебни ръководства, както и участия в над 35 национални и международни научни конгреси.


Научни публикации​​

Отворен достъп


Член на

Европейското дружество по Белодробни болести.