Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Гл. ас. д-р Ваня Костадинова Стефанова д.м.


Катедра: Първа катедра по вътрешни болести
УС: Белодробни болести и Алергология
Е-поща: v_vanqkostadinova@abv.bg , vanya.stefanova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 518

 

Биография

Д-р Ваня Костадинова е родена в град Свиленград през 1984 година. Завършва СОУ ”Д-р Петър Берон” с профил Химия и биология в родния си град през 2003 г. и Медицина във Варна през 2009 г. като първенец на випуска с отличен успех. Работи като медицински фелдшер, а след това като лекар-ординатор във ФСМП гр. Дългопол. От 2010 г. е асистент към Катедрата по вътрешни болести, УС по белодробни болести и алергология на МУ-Варна и e специалист по Пневмология и фтизиатрия.


Публикации

Член на

Европейското дружество по Белодробни болести.