Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Доц. д-р Васил Марков Божков д.м.


Катедра: Хирургични болести
УС:Коремна хирургия
Е-поща: vasil.bozhkov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 671

 

Биография

Роден 13.07.1973 г. Завършил средно образование през 1992 г. във Френска езикова гимназия гр. Варна. Завършил висше образование през 1998 г. в МУ – Варна. От 01.1999 г. е специализант по обща хирургия във Втора клиника по хирургия в МБАЛ "Света Марина" - Варна, към Катедрата по хирургични болести на МУ - Варна. От 2004 г. е назначен като ординатор към Втора клиника по хирургия на МБАЛ "Света Марина" - Варна. Призната специалност по хирургия през 2005 г. От 2007 г. е асистент към Катедрата по хирургични болести, а през 2011 г.  главен асистент към същата катедра.

През 1998 г. провел стаж в гр. Безансон, Франция – детски болести и съдова хирургия. През 2001 г. в гр. Брюксел, Белгия - стаж 3 месеца по чернодробна хирургия. Основни научни интереси: в областта на лапароскопската хирургия, горна и долна ендоскопия, хирургията на жлъчните пътища. През 2013 г. защитава дисертационен труд на тема „ Диагностично – терапевтична стратегия при пациенти с холангит" за придобиване на ОНС – „доктор".


Публикации

61 в български и чуждестранни медицински списания и сборници.

Научни публикации


Член на

От 2012г. е член на IASGO (International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists). Участва в български и чуждестранни хирургични форуми