Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Доц. д-р Веселин Добрев Вълков д.м.


Катедра: Пропедевтика на вътрешните болести
УС:
Е-поща: Veselin.Valkov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Публикации

Член на