Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ас. д-р Веселин Милков Бояджиев


Катедра: Педиатрия
УС:
Е-поща: veselin.boyadjiev@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 360

 

Биография

Роден на 27.02.1975 г. в гр. Варна. Завършил медицина във МУ - Варна, през 1999 г. От 2001 г. е асистент в Клиниката по детска ендокринология към Катедрата по детски болести и медицинска генетика на МУ - Варна. Придобити специалности: детски болести (2005 г.); детска ендокринология (2009 г.).

Публикации

Има над 10 публикации и над 15 участия в национални и международни научни форуми. Основни научни разработки са в областта на диабета в детска и юношеска възраст и костните заболявания сред децата.

Научни публикации

Член на

Българската педиатрична асоциация, Българското дружество по ендокринология, Българското дружество по детска ендокринология, Варненското дружество по детска ендокринология, Европейското дружество на калцираната тъкан