Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Вилхелм Русланов Младенов


Катедра: Педиатрия
УС:
Е-поща: Vilhelm.Mladenov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 360

 

Биография

Д-р Младенов е роден на 06.02.1970 г. в гр. Варна. Завършил медицина във МУ - Варна през 1995 г. От 2017 г. е асистент в Първа детска клиника към Катедрата по педиатрия на МУ - Варна. Придобити специалности: детски болести (2002 г.); детска ендокринология (2007 г.). Специализирал дългосрочнов Университетска болница – гр. Гент, Белгия (2011).

Д-р Младенов има над 10 публикации, вкл. с IF и над 15 участия в национални и международни научни форуми, включително като гост-лектор. Основните му интереси са в областта на нарушенията на половата диференциация, нарушенията на половата идентичност в детска възраст, нарушенията на растежа и пубертета, диабета в детска и юношеска възраст. Членува във ​Варненското дружество по детска ендокринология, Българското дружество по ендокринология, Българското национално сдружение по детска ендокринология, International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD).

Публикации

Член на