Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Явор Анжелов Петров


Катедра: Втора катедра по вътрешни болести
УС:Хематология
Е-поща:
Телефон:

 

Биография

Публикации

Член на