Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Гл. ас. д-р Юлия Руменова Баздарска д.м.


Катедра: Педиатрия
УС:
Е-поща: Yuliya.Bazdarska@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Д-р Юлия Руменова Баздарска е родена в гр.Варна на 03.08.1988 год.  Средното си образование завършва в МГ „Д-р Петър Берон" в гр. Варна през 2007г.  През 2013 г. завършва медицина в МУ – Варна. През 2014г. печели конкурс за редовен докторант към Катедра по Педиатрия при МУ – Варна, а през 2020г. успешно придобива научна степен „доктор" със защитена дисертация на  тема: „Иновации за подобряване на успехите в лечението на деца и юноши с диабет". През 2013г. и 2015г. е хоноруван асистент към УС по Физиология.  През 2016г. е хоноруван асистент към Катедра по Педиатрия, а от 2017г.  е редовен асистент . 

През 2014г. провежда обучение в Клиниката по детска ендокринология и диабетология в The Edmond and Lily Safra Children's Hospital, Israel. Участва в международни проекти  като изследовател: ToyBox, Feel4Diabetes, SWEET Register (www.sweet-study.eu).

 

Публикации

Научните й разработки са основно в областта на детската диабетология и иновациите в тази област.  До момента има над 10 публикации в български и чуждестранни научни списания, и над 20 участия в международни и наши научни конгреси и форуми.

Google scholar

Член на

БЛС, БДЕ, ВАПЕД, ISPAD