Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Живка Емилова Чуперкова


Катедра: Педиатрия
УС:
Е-поща: Zhivka.Chuperkova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Д-р Живка Чуперкова, родена  през 1988г в гр. Петрич. Завършва профилирана гимназия „Пейо К.Яворов" в Петрич през 2007г. През 2013г завършва Медицина в МУ-Варна. От 2014г е специализант по педиатрия към МБАЛ Св. Марина. От 10.2018г. е асистент по педиатрия към МУ Варна. Придобива специалност педиатрия през 12.2018г., а през 05.2021 г. и детска неврология. От 01.2020г е докторант в катедра педиатрия, с тема „Качество на живот и коморбидност при деца с епилепсия". Член е на БЛС, Българското дружество по детска неврология, Български хомеопатичен съюз.

Има участия в научни форуми по педиатрия и детска неврология у нас. Основни интереси в областта на детската неврология.

Публикации

Член на