Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Гл.ас. д-р Живко Павлинов Апостолов д.м.

​zhivko.apostolov@mu-varna.bg


Катедра: Психиатрия и медицинска психология
УС:
Е-поща: Zhivko.Apostolov@mu-varna.bg
Телефон: 052/978405

 

Биография

Д-р Живко Апостолов е роден на 07.06.1986г. в гр. Варна. През 2010г. завършва Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна. От 2012 г. работи като лекар във II Психиатрична клиника. През 2015 г. придобива научна степен „Доктор по медицина", а през 2016г. специалност психиатрия. От 2018 г. е асистент в Катедра по психиатрия и медицинска психология към МУ-Варна.

Публикации

Член на