Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Златка Георгиева Димитрова – Сандулова


Катедра: Акушерство и гинекология
УС:
Е-поща: Zlatka.Dimitrova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

​Родена е на 20.01.1982г. в гр.Стара Загора. Завършва средното си образование в ПМГ „Гео Милев" гр.Стара Загора през 2000г. Висшето си образование по медицина завършва през 2007г.в Медицински университет „Проф.д-р П.Стоянов" Варна. През годините на следването си  посещава кръжок по хирургия в УМБАЛ „ Св. Марина"гр.Варна.  Започва работа през 2007. като лекар ординатор в ЦСМП гр.Стара Загора. Притежава специалност по Акущерство и гинекология от 2017 г. От 2016 до настоящия момент работи в СБАГАЛ „Проф. Др Д. Стаматов" Варна, отделение по Патологична бременност.  През 2017г., след конкурс е избрана за асистент към катедрата по Акушерство и гинекология. Допълнителни квалификации и курсове : Абдоминална ехография, Колпокоскопия и деструктивно лечение напреканцерозите на маточната шийка, Улттазвукова диагностика  в акушеро-гинекологичната практика, Обучителни курсове в областта на Феталната морфология др. Разработва дисертационен труд на тема „Диагностични подходи и клинично поведение при хидронефроза по време на бременност". Автор е на доклади и публикации свързани с дисертационната тема. Членува в : БЛС, БДАГ,SUOG

Публикации

Член на