Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Златка Георгиева Димитрова – Сандулова


Катедра: Акушерство и гинекология
УС:
Е-поща: Zlatka.Dimitrova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Публикации

Член на