Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Божидара Божидарова Щерева

УМБАЛ „Св.Марина” ЕАД  Варна, ул. Хр. Смирненски 1


Катедра: Медицинска генетика
УС:
Е-поща: B.Shtereva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 562; 0876 702 305

 

Биография

Д-р Божидара Щерева е родена на 07.10.1992г. в гр. Варна. Завършва средното си образование през 2011г. в НГХНИ “Константин Преславски”, гр. Варна, през същата година започва да следва медицина в Медицински университет - Варна, който завършва през 2017г. От месец март 2018 г. е назначена на работа в Лаборатория по Клинична имунология, а през месец април същата година и в Катедрата по медицинска генетика.                                          

Публикации

Член на