Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Диннар Али Яхя


Катедра: Медицинска генетика
УС:
Е-поща: Dinnar.Yahya@mu-varna.bg
Телефон: 052 / 677 050

 

Биография

Д-р Диннар Яхя е родена на 21.01.1994г в гр. Исперих. Завършва средното си образование през 2011г в СУЕО „Ал. С. Пушкин“, гр. Варна, и през същата година започва да следва медицина в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, гр. Варна. Завършва следването си с отличие през 2017г. През април 2019г. е избрана за асистент в Катедрата по Медицинска генетика, като по същото време и зачислена и за специализация.

Публикации

Член на