Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​​​

Проф. д-р Явор Петков Енчев д.м.н.


Катедра: Неврохирургия и унг болести
УС: Неврохирургия
Е-поща: yavor.enchev@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050

 

Биография

​Роден през 1975г. в гр. Силистра. Завършва с пълен отличен ПМГ „Св. Климент Охридски, гр. Силистра през 1994г. През 2000г. завършва с пълен отличен Медицински университет- София и е удостоен с наградата „Златен Хипократ" и право на безплатна специализация по избор. Специализира в университетските клиники по неврохирургия на болниците „Александровска" и „Св. Ив. Рилски". От 2006г. е специалист по неврохирургия. През 2007г. защитава докторска дисертация на тема „Приложение на невронавигацията в краниалната неврохирургия" с научен ръководител проф. В. Бусарски. До месец Февруари 2011г. е неврохирург в Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Ив. Рилски", води Кръжок по неврохирургия и е хоноруван асистент към Катедрата по неврохирургия на МУ- София. От месец Март, 2011г. е Началник на новосъздаденото Отделение по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Марина", гр. Варна, което по-късно се разраства в Клиника по неврохирургия с най-високото Трето ниво на компетентност. От месц Юли 2012г. е Доцент по неврохирургия при Катедрата по УНГ и Неврохирургия, МУ- Варна.

През периодите си на студент по медицина, специализант по неврохирургия и специалист неврохирург има дългосрочни и краткосрочни специализации, курсове, участия в конгреси и симпозиуми в редица водещи медицински и в частност неврохирургични центрове в Бразилия, Испания, Египет, Хърватска, Италия, Грузия, Германия, Финландия, Швеция, Норвегия, Япония, Англия, Шотландия, Франция, Унгария, Монако, Румъния, Турция, Корея, Тайван, САЩ, Мароко, Босна и Херцеговина, Австрия, Естония и Австралия.
Магистър по здравен мениджмънт, МУ- Варна, 2009г.
Лицензиран от General Medical Council (GMC) of UK, 2010г.
От 2013г. е Fellow of the Royal College of Surgeons of England (FRCS).
Доброволец- обучаващ неврохируг в Перу (Ноември, 2008) и Етиопия (Ноември, 2009).​

Публикации

​Множество публикации в международни и български научни списания с общ импакт фактор над 44 и с над 100 цитирания в чуждестранни списания. Редовен рецензент за водещите международни неврохирургични списания с висок импакт фактор- Acta Neurochirurgica, Child's Nervous System, Clinical Neurology and Neurosurgery, Journal of Neurosciences in Rural Practice, Neurosurgical Review, Turkish Neurosurgery.

Научни публикации

Отворен достъп


Член на

​редакторския борд на Journal of Hydrocephalus и Journal of Neuroendoscopy. Представител на България в Изпълнителния комитет на Southeast European Neurosurgical Society- (SeENS). Член на Neuroendoscopy Committee of the World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS), член на Българско Дружество по Неврохирургия, European Association of Neurosurgical Societies (EANS), European Society for Pediatric Neurosurgery (ESPN), International Society for Pediatric Neurosurgery (ISPN).