Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ас. д-р Женя Стоянова Борисова


Катедра: Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология
УС:Дерматовенерология
Е-поща: Zhenya.Borisova@mu-varna.bg
Телефон: 052/978-637

 

Биография

Родена е 17.01.1984г. в гр. Варна. Завършва III ПМГ „Акад. М. Попов“ - Варна през 2003 г. и МУ-Варна „Проф. Д-р П. Стоянов“ през 2009 г. с образователна степен магистър, специалност „Медицина“. От м. октомври 2009 г. - назначена като лекар към Отделение по кожни болести към МБАЛ „Св.Марина“ - гр. Варна. 2010 г. - специализация към Университетска болница  „ Hadassah”, гр. Йерусалим, Израел. От 2013 г. специализира "Дерматология и венерология" в катедрата към МУ-Варна. Допълнителна квалификация - в областта на естетичната медицина и лазер терапията. Участие в юбилейния конгрес на IMAB 2011 г., Варна, EADV 2014, Амстердам, Холандия, ежегодно участие в български конгреси по дерматология и венерология. От 2015 г. е асистент към УС Дерматовенерология към МУ-Варна.  Води практически упражнения по дерматология на студенти по медицина, практически упражнения на студенти дентална медицина, практически упражнения  /англо-езично обучение/ на студенти медицина и дентална медицина. Научни интереси в областта на булозните дерматози, колагенози, педиатрична

Публикации

Член на

БЛС, БДД