Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Камелия Милчева Коручева


Катедра: Катедра по неврохирургия и унг-болести
УС:по ушно – носно- гърлени болести
Е-поща:
Телефон:

 

Биография

Публикации

Член на