Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Катедра по онкология

  • История и факти​
  • Академичен състав​
  • Органи за управление​
  • Учебна дейност​
  • Научноизследователска дейност​​