Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Доц. д-р Коралия Стефанова Тодорова-Ненова д.м.


Катедра: Психиатрия и медицинска психология
УС:
Е-поща: Koraliya.Todorova@mu-varna.bg
Телефон: 052 978426

 

Биография

Завършила е езикова гимназия с преподаване на английски език в гр. Варна през 1981 г. и  медицина във ВМИ-Варна през 1987 г. с отличен успех. Има магистърска степен по здравен мениджмънт от МУ-Варна (2008г.). Работи като психиатър от 1990 г., първоначално в Катедрата по психиатрия и мед. психология на МУ-Варна, а впоследствие в психиатричните клиники на МБАЛ „Св.Марина" ЕАД-Варна. Има придобита специалност по психиатрия (1993 г.). В периода  2006-2016 г.  е Началник на психиатрично отделение в Първа психиатрична клиника на МБАЛ „Св.Марина" ЕАД-Варна, а от 2017 г. е началник на Първа психиатрична клиника .

През 2012 г. защитава дисертация за образователна и научна степен „доктор" по научна специалност „Психиатрия" на тема „Качество на живот и депресивни разстройства при епилепсия". Била е преподавател, а от 2015 г. е доцент по психиатрия към Катедрата по фармакология и клинична фармакология и терапия на МУ-Варна. От 2017 г. е доцент по психиатрия към Катедрата по психиатрия и медицинска психология. Самостоятелен автор е на две монографии и едно учебно помагало, съавтор в осем  монографии и учебници и има над 50 публикации в български и международни списания. Има много участия в научни форуми у нас и в чужбина. Основните проблеми, които разработва са в областите на депресивните разстройства, шизофренията, психофармакологията, терапията и качеството на живот при психичните разстройства, някои съдебно-психиатрични въпроси и др. Участва в редакционната колегия на международното списание „Molecular & Cellular Epilepsy", реферира статии за международни специализирани списания.


Публикации

Член на

​Член е на Българската психиатрична асоциация, Асоциацията на европейските психиатри и Балканския медицински съюз.