Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Красимира Иванова Колева д.м.


Катедра: Педиатрия
УС:
Е-поща:
Телефон: 052/ 677-050

 

Биография

Д-р  Красимира Иванова Колева е родена на 17 юни 1966 г. Завършва медицина в Медицински университет - Варна през 1993 г. От 1999 г.  до 2005 г. работи в Медицински център "Баромедик". От 2007 г. работи като ординатор в Детски клиники към УМБАЛ  "Св.Марина". Има придобити специалности по педиатрия и детска гастроентерология.  Печели конкурс за редовен асистент към Катедра по Педиатрия. През 2018 г. е зачислена като редовен докторант към Катедра по Педиатрия на тема: 

"Някои съвременни диагностични аспекти на възпалителните чревни заболявания при деца и юноши" Има публикации и участия в национални и международни списания,конгреси,конференции. Основните интереси и теми по които работи са в областта на възпалителните чревни заболявания,функционални гастроинтестинални заболявания,целиакия,хранителна алергия,хронични вирусни хепатити.

 

Публикации

Член на

Член е на Българската педиатрична асоциация, Български лекарски съюз, Българско дружество по генетика и геномика на човека, ЕCCO, ESPGHAN.