Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Маргарита Красенова Манева


Катедра: Катедра по онкология
УС:
Е-поща: Margarita.Bogdanova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Родена на 20.08.1990г. в гр. Нови пазар. Завършва средно образование в Езикова гимназия "Никола Й. Вапцаров" - гр. Шумен с немски и английски език. През 2015г. завършва медицина в Медицински университет - Варна. През януари 2016г. започва работа като лекар в СБАЛОЗ "д-р Марко А. Марков" - гр. Варна, отделение по Медицинска онкология и палиативни грижи. От месец ноември 2016г. работи в Клиника по Медицинска онкология на МБАЛ "Света Марина" - Варна, като през месец март 2017г. е избрана за редовен асистент към Катедрата по Пропедевтика на вътрешните болести на МУ - Варна, англоезично обучение. От същия месец е зачислена като специализант по Медицинска онкология към УМБАЛ "Света Марина" - гр. Варна.

Публикации

Член на