Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Мария Кирякова Цветкова д.б.

​МБАЛ„Св.Марина” ЕАД  Варна, ул. Хр.Смирненски 1


Катедра: Медицинска генетика
УС:
Е-поща: maria.cvetkova@mu-varna.bg, maria_mih@abv.bg
Телефон: (052) 978 396

 

Биография

 

Родена е на 11.12.1975г. гр.Варна. Завършила висшето си образование специалност биология с образователно - квалификационна  степен „бакалавър“ в ПУ „Паисий Хилендарски” през 2003г., а степен „магистър“ по  „Молекулярна биология - генетика” в СУ „Климент Охридски” през 2006г. От март 2004г. работи като биолог в УС по Медицинска Генетика, (понастоящем Катедра) в МУ Варна и Лаборатория по медицинска генетика  към МБАЛ „Св. Марина” Варна.

Публикации

Има 5 броя публикации и участия.

Член на

​Член е на Българско  Дружество по Генетика на Човека