Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Мария Руменова Бояджиева


Катедра: Очни болести и зрителни науки
УС:
Е-поща: Maria.Boyadzhieva@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Публикации

Член на