Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Мартин Николаев Мойнов


Катедра: Неврохирургия и унг болести
УС:Неврохирургия
Е-поща: Martin.Moynov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677-050

 

Биография

Публикации

Член на