Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Мартин Николаев Иванов


Катедра: Анатомия и клетъчна биология
УС:
Е-поща: Martin.Ivanov@mu-varna
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Д-р Мартин Иванов е роден в гр. София през 1994 г. Завършва 127 СУ „ Иван Николаевич Денкоглу" гр. София, през 2012 г. и Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов", гр. Варна, специалност „Медицина" през 2018 г.  От 2018г. е назначен като хоноруван асистент към катедра „Анатомия и клетъчна биология, а през 2019г., след положен конкурсен изпит, е избран за асистент към същата.

От 07 до 09.2019г. и 08.2020г. е гост- изследовател в Макс–Планк–Институт по Биофизична химия, гр. Гьотинген, Германия по проект за изучаване на неврогенеза при примати.

Основни научни направления в изследванията на д-р Мартин Иванов са мозъчните стволови клетки и адултна неврогенеза.


Публикации

Член на

​Член на БАД, БЛС и ISSCR