Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Мартина Сашева Сапунджиева - Николова


Катедра: Катедра по сърдечно – съдова хирургия и ангиология
УС:
Е-поща:
Телефон:

 

Биография

Публикации

Член на