Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Майя Иванова Кръстева

 Вирусологична лаборатория - база РЗИ


Катедра: Микробиология и вирусология
УС:
Е-поща: maia.krusteva@mu-varna.bg
Телефон:

 

Биография

Родена на 9.04.1959г. в гр.Варна. Завършила полувисш мед.институт гр.Варна/мед.колеж/. От 1980г.до 1987г. работи като клиничен лаборант в ОРБ, окръжна болница, профилакториум на циментова промишленост, курортна поликлиника. От 1987г. до 2013г. - работи в ХЕИ – Варна като мед. лаборант във вирусологична лаборатория. От 2013г. – в мед. университет - Варна.

Публикации

Член на