Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Шейзар Исмаилова Мехмедова

 Вирусологична лаборатория - база РЗИ


Катедра: Микробиология и вирусология
УС:
Е-поща: sheizar.mehmedova@mu-varna.bg
Телефон:

 

Биография

Публикации

Член на