Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Мехмед Рейзов Абтулов


Катедра: Катедра по фармакология и клинична фармакология и терапия
УС:
Е-поща: Mehmed.Abtulov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Роден на 22.11.1992 г. в гр.Кубрат. Средното си образование (2007-2011г.) получава в СОУ „Христо Ботев“,гр.Кубрат с профилирана подготовка по информационни технологии и интензивно изучаване на английски език. Завършва медицинското си образование с отличие в Медицински университет-Варна през 2017 г. От 10.2018г. след успешно издържан конкурс е назначен като редовен асистент към катедра „Фармакология и клинична фармакология и терапия“. От 04.2019г. е зачислен като специализант по „Фармакология (вкл. фаркамокинетика и химиотерапия)“, от 08.2019г. – зачислен като редовен докторант към същата катедра. Участва в обучението на дисциплините „фармакология“ и „клинична фармакология“ на студенти по медицина, българоезично и англоезично обучение. Владее английски,турски и руски език, писмено и говоримо. Основните научни интереси са в областта на метаболитните нарушения и ендокринната фармакология.

Публикации

Член на

Член е на Български лекарски съюз (БЛС).