Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ас. д-р. Мерлин Ерол Ефраим


Катедра: Втора катедра по вътрешни болести
УС:Хематология
Е-поща: Merlin.Efraim@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050

 

Биография

Публикации

Член на