Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ас. д-р. Мерлин Ерол Ефраим


Катедра: Втора катедра по вътрешни болести
УС:Хематология
Е-поща: Merlin.Efraim@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050

 

Биография

​Д-р Мерлин Ерол Ефраим е родена на 12.08.1983г. в гр.Шумен. През 2002г завършва с отличие Природо-математическа гимназия „Нанчо Попович"-гр. Шумен. В периода 2002-2008г следва Медицина в Медицински Университет „Проф.д-р Параскев Стоянов" гр.Варна, като през 2008г се дипломира с отличие. През м.04.2011г започва работа като лекар-ординатор в Клиника по Хематология, като през м.05.2015г полага успешно изпит за специалност. Назначена като редовен асистент към Клиниката по Хематология. Защитава дисертация на тема: „Клинико-биологични и генетични маркери в рисковата стратификация при пациенти с миелодиспластичен синдром". Основните научни интереси на д-р М.Ефраим са в областта на миелопролиферативните заболявания- миелодиспластичен синдром и остри левкемии.

Публикации

​Има публикации в няколко чужди и наши списания и редица участия в научни форуми и конгреси

Член на

​Българското Хематологично Дружество, Европейската хематологична асоциация