Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ас. д-р Милена Тодорова Салбашян д.м.


Катедра: Фармакология и клинична фармакология и терапия
УС:
Е-поща: Milena.Todorova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677050 вътр. 2639

 

Биография

Родена в гр.Варна. Завършва медицинското си образование в МУ„ Проф. д-р Параскев Стоянов" – гр.Варна, специалност „медицина" през 1999 г. От 2015 г. е асистент в Катедрата по фармакология и клинична фармакология и терапия на МУ-Варна. Преподава по дисциплините „Фармакология" и „Клинична фармакология" на студенти от специалност Медицина и Дентална медицина. Зачислена за специалност по фармакология и докторантура на самостоятелна подготовка през 2019 г.

Публикации

 Има над 27 специализирани публикации и над 39 участия в научни конгреси и симпозиуми. Участва в два научни проекта. Основните ѝ научни разработки са в областта експериментално фармакологично изследване на психофармакологични и органопротективни ефекти на биологично-активни вещества от растителен произход в модели на депресия, овариектомия, чернодробна токсичност, възпаление и метаболитен синдром. Член е на Български лекарски съюз и Българско научно дружество по фармакология; 
​Научни публикации

Член на

​Български Лекарски Съюз