Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Доц. д-р Мира Валентинова Сидерова д.м.


Катедра: Втора катедра по вътрешни болести
УС:Ендокринология и болести на обмяната
Е-поща: Mira.Siderova@mu-varna.bg
Телефон: 052 978 334

 

Биография

 
Д-р Мира Сидерова е родена през 1979г. в гр. Варна.  Завършва Първа езикова гимназия с изучаване на английски и немски език през 1997г. и медицина в МУ-Варна през 2003г. с отличие „Златен Хипократ”. До 2005г. работи в Клиниката по анестезиология и реанимация на МБАЛ „Св. Анна”-Варна, а от 2006г. до момента е последователно докторант, ординатор и асистент в Клиниката по ендокринология, УМБАЛ „Св. Марина”. През 2008г. провежда специализация в Университетската болница в гр. Бари, Италия като част от международнита програма Еразъм. През 2011г. придобива специалност по ендокринология и болести на обмяната, а през 2013г. защитава дисертационен труд на тема „ Имунохистохимични маркери и ултразвукова еластография – нови диагностични възможности в уточняването на тиреоидните възли”. Д-р Сидерова е сертифицирана в методите на шийна ехография, тънкоиглена биопсия на щитовидна жлеза, паращитовидни лезии и шийни лимфни възли, остеодензитометрия. Развива техниката за ултразвукова еластография в тиреодологията, за което е наградена на 50-тия юбилеен конгрес на българското дружество по ендокринология през 2015г. Активно се занимава с преподавателска дейност от 2008г. на студенти по медицина – българо- и англоезично обучение.

Публикации

Д-р Сидерова има редица научни публикации, участва редовно в национални и международни конгреси.

Научни публикации


Член на

Българското дружество по ендокринология (БДЕ), Европейската тиреоидна асоциация (ЕТА), Медународна остеопорозна федерация (IOF), Съюз на учените – Варна, Български лекарски съюз (БЛС), Комисия „Ендокринни тумори” към МБАЛ „Св. Марина” Варна