Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас.д-р Мирела Галинова Нейкова


Катедра: по анестезиолигия, спешна и интензивна медицина
УС:
Е-поща:
Телефон:

 

Биография

Родена на 16 август 1991 година в град Нова Загора.
Завършва СОУ „Христо Ботев“ гр. Нова Загора с английски, немски език и литература през 2010г.
Завършва медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна през 2016 г.
След дипломирането си работи в ЦСМП - Варна. От януари 2017 г. е специализант по Анестезиология и интензивно лечение към КАИЛ на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна.
От октомври 2020 г. асистент към КАСИМ.  От ноември 2020 г. редовен докторант в докторска програма Анестезиология и интензивно лечение.
Част от екипа на Кабинет за лечение на болката в ДКЦ „Света Марина“.
Владее английски и немски език.

Публикации

Член на

Член на БЛС, Българското анестезиологично дружество, Българската асоциация за изследване и лечение на болката, ESRA.