Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Ас. д-р Миряна Димитрова Кондакова- Николова

гр. Варна 9010, бул. „ Христо Смирненски" N 1, УМБАЛ „Св. Марина" -ЕАД, етаж 1

Катедра: Образна диагностика, интервенционална рентгенология и лъчелечение
УС:
Е-поща: miryana.kondakova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978507

 

Биография

Родена в гр. Варна на 08.10.1987г. Завършила специалност „Медицина" в МУ-Варна през 2012г. Започва специализация по „Образна диагностика" в УМБАЛ „Св. Марина"- Варна от юли месец 2013г. От октомври месец 2014г. е асистент в Катедрата по Образна диагностика.

Публикации

Член на

​БЛС, БАР и ESR