Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Гл.ас. д-р Младена Николаева Радева д.м. FEBO


Катедра: Очни болести и зрителни науки
УС:
Е-поща: mladena.radeva@mu-varna.bg
Телефон: 052 / 63 40 94

 

Биография


Д-р Младена Радева е възпитаник на IV ЕГ – Фредерик Жолио-Кюри, гр.Варна. Владее отлично английски и испански език. Завършва Медицински Университет – Проф. Д-р Параскев Стоянов", Варна през 2015г. с отличие и награди. Веднага след това е започва специализация по Очни болести в Специализирана болница по очни болести за активно лечение, гр. Варна. През 2017г работи като хоноруван асистент към МУ-Варна, а през 2018г. след успешно положен конкурсен изпит е избрана за асистент в Катедра „Очни болести и зрителни науки". През същата година, отново след конкурс, е зачислена като редовен докторант. Носител на награда „Студент на годината" за 2014г. в област „Здравеопазване и спорт" на Община Варна, връчена за заслуги в областта. През март 2019г. печели награда „Млад учен" на Българската Глаукомна Асоциация. По-късно същата година е удостоена с приз „Лекарите, на които вярваме" на вестник „24 часа". През декември 2019г успешно полага изпит за специалност по Очни болести.

През март 2021г. защитава дисертация, а по-късно същата година полага успешно изпит за диплома на Ервопейския борд по офталмология (EBOD).


Публикации

Множество публикации в международни издания, както и участия в национални, международни и световни конгреси и форуми.

Научни публикации

Член на