Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

УС по морска медицина

 

Обучението по морска медицина е уникално за висшето образование в България. То се провежда единствено в МУ – Варна, като свободно избираема дисциплина в размер на 30 учебни часа за студенти от 4 и 5  курс специалност медицина. Създаден е  учебно научен сектор по  морска медицина към КАСИММ (Kaтедра по анестезиология,спешна,интензивна и морска медицина). Морската медицина е специфично интердисциплинарно  медицинско направление, което се изучава в различна степен и форми предимно в развитите морски държави. В България тя обхваща следните клонове: Хипербарна оксигенация; Подводна, включително водолазна медицина; Морска медицинска експертиза; Морска токсикология; Морска телемедицина, Водно спасяване. Съвместно с Медицински университет(МУ) в програмата участват Български Червен кръст, Военно Медицинска Академия(Военноморска болница) и Висшето военноморско училище(ВВМУ). Студентите имат възможност да посетят работещи морски и свързани с морето институции и заведения, да се запознаят на теория и практика с морските проблеми свързани със здравето и медицината. Провежда се и практическо плаване на борда на спасителния катер на Български Червен кръст „Митрополит Симеон" в акваторията на Варненския залив и прилежащото езеро.