Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Гл.ас. д-р Деница Тодорова Цанева-Дамянова д.м.


Катедра: Микробиология и вирусология
УС:
Е-поща: denitsa.tsaneva@mu-varna.bg
Телефон: 052 677 180

 

Биография

Д-р Д. Цанева е родена на 27.02.1983 г. в гр. Варна. Завършва III Природо-математическа гимназия „Акад. Методий Попов"- гр. Варна през 2001 г. и медицина през 2007г. в Медицински университет – гр. Варна. Придобива специалност по вирусология през 2011г. В периода 2015 - 2016 г.   работи като хоноруван преподавател, а от 2016 г. като асистент към катедра „Микробиология и вирусология" на МУ-Варна. От 2019 г. е главен асистент към същата катедра. Същата година придобива ОНС „Доктор" по Научна специалност  "Вирусология". Основните ѝ професионални и научни интереси са в областта на острите и хронични вирусни хепатити (вирусен хепатит В и D), респираторни и херпесни вируси, вирусни инфекции при трансплантирани и имунокомпрометирани лица.

Публикации

Има 19 пълнотекстови научни публикации, автор е на 2 глави в ръководство по патологична физиология и съавтор на 1 глава от учебник по имунопатология и имуномодулация, участия в 10 международни/национални научни конгреси и 3 COVID-19 уебинара.

Научни публикации

Отворен достъп


Член на

Д-р Д. Цанева е член на Българската асоциация на Микробиолозите и Българското дружество по медицинска вирусология.