Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Гл.ас. д-р Деница Тодорова Цанева-Дамянова д.м.


Катедра: Микробиология и вирусология
УС:
Е-поща: denitsa.tsaneva@mu-varna.bg
Телефон: 052 677 180

 

Биография

Родена на 27.02.1983 г. в град Варна. През 2001 г., завършва III ПМГ''акад. М. Попов"-Варна,както и V ЕГ"Йоан Екзарх" с англ. език.
Завършва медицина в МУ"проф.д-р Параскев Стоянов" гр.Варна през 2007г.
Започва специализация по Вирусология през 2008 г. и придобива специалност по Вирусология през 2011г.
От 2014 г. е асистент в катедра"Микробиология и вирусология" на МУ-Варна.Научните ú интереси са в областта на острите и хронични вирусни хепатити.

Публикации

Член на

Български лекарски съюз(БЛС),Българско дружество по медицинска вирусология, БАМ