Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Ас. д-р Ваня Антонова Александрова


Катедра: Обща медицина
УС:
Е-поща: vanya.alexandrova@mu-varna.bg
Телефон: 0889687546

 

Биография

​Родена на 28.09.1969 г. във Варна. Завършва средно образование през 1987 г. и МУ Варна – 1994 година. Асистент в Катедра по ОМ на МУ – Варна от 2015 г.

ПРИДОБИТИ СПЕЦИАЛНОСТИ - 1999г. – педиатрия и 2008 г. – обща медицина

МЕСТОРАБОТА: Общопрактикуващ лекар - „АИППМП-Д-р В. Александрова" ЕООД

Публикации

​2 статии и 2 участия в конгреси и конференции

Научни публикации​

Член на

​БЛС; EURACT (European Academy of Teachers in General Practice and Family Medicine) ​