Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Научноизследователска дейност

Основни направления в научната дейност

 1. Оптимизиране на грижите за болните със сърдечна недостатъчност
 2. Предсърдно мъждене – биомаркери и нови възможности за диагностика и лечение
 3. Компютърна томография в диагностиката на коронарната болест
 4. Прогноза и прогностични фактори при болни преживели аортно клапно протезиране
 5. Инвазивна кардиология - коронарни и екстракоронарни интервенции
 6. Диагностика на бронхогенен карцином
 7. Бронхообструктивни заболявания – Бронхиална астма, ХОББ
 8. Респираторни инфекция
 9. Медицина на съня
 10. Функционално изследване на дишането
 11. Интерстициални белодробни болести

Ръководство на докторанти:

 1. Атанас Ангелов Атанасов, докторант на самостоятелна подготовка, защитена дисертация 2013. Ръководител: доц. д-р Йото Йотов, дм
 2. д-р Миглена Стамболийска – докторант на самостоятелна подготовка, защитена дисертация 2014 г., ръководител проф. д-р Искрен Коцев, дмн
 3. Мария Негринова Негрева, докторант на самостоятелна подготовка, защитена дисертация 2014 г. Ръководител: проф. д-р Светослав Георгиев, дм
 4. Явор Димитров Пейчев, докторант на самостоятелна подготовка, зачислен 2014 г.  Ръководител: проф. д-р Светослав Георгиев, дм
 5. Антония Руменова Кишева, докторант на самостоятелна подготовка, зачислен 2015 г.  Ръководител: доц. д-р Йото Йотов, дм
 6. Лиляна Георгиева Мирчева, докторант на самостоятелна подготовка, зачислен 2015 г. Ръководител: доц. д-р Йото Йотов, дм
 7. д-р Стела Димитрова, редовен докторант от 2015 г., ръководител - доц. д-р Лиана Герчева - Кючукова, дм
 8. д-р Мерлин Ефраим, докторантура на самостоятелна подготовка от 2015 г. с  ръководител - доц. д-р Лиана Герчева - Кючукова, дм
 9. д-р Валентина Димова Димитрова, докторант на самостоятелна подготовка от 2015, ръководител: доц. д-р Диана Петкова, д.м.
 10. д-р Арпине Дикран Киркорова, докторант на самостоятелна подготовка от 2016, ръководител: доц. д-р Диана Петкова, д.м.