Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Невена Желязкова Янулова


Катедра: Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология
УС:
Е-поща: nevena.yanulova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Д-р Невена Желязкова Янулова е родена в град Добрич. Завършва средно образование с отличие в Природоматематическа гимназия "Иван Вазов" гр. Добрич с профил биология и химия. През 2013 г. завършва магистърска степен, специалност "Медицина" в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов" – Варна с отличие. От 2013 г. до 2014 г. работи като лекар-ординатор в МБАЛ-Добрич. В периода 2014 г. -2018 г. е специализант към Катедра по Oбща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология към Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов" – Варна. През 2015 г. е избрана за хоноруван асистент, а от 2019 г. e редовен асистент към Катедрата. Придобива специалност по Обща и клинична патология през декември 2018 г. Работи като лекар-ординатор към Клиника по Обща и клинична патология в УМБАЛ „Св.Марина" ЕАД – Варна от 2019 г. 

Публикации

Научни публикации

1.  М. Цанева, Н. Стефанова, Д. Малинова, Н. Янулова . Експресия на YAP1 при миелопролиферативни неоплазми. Национална конференция по патология - април 2019, Велинград. Сборник  резюмета 2019, стр. 52, П-9.

Член на

​Българското дружество по патология и Българския лекарски съюз.