Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Невена Желязкова Янулова


Катедра: Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология
УС:
Е-поща: nevena.yanulova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

​Д-р Невена Желязкова Янулова е родена в град Добрич. Завършва средно образование в Природоматематическа гимназия "Иван Вазов" гр. Добрич с профил биология и химия. През 2013 г. завършва магистърска степен, специалност "Медицина" към Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна. От 2013 до 2014 г. работи като лекар-ординатор в МБАЛ-Добрич. От 2014 г. е специализант към Катедра по Oбща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология към Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов” - Варна, а от 2015 г. и хоноруван асистент. Придобива специалност по Обща и клинична патология през декември 2018 г. Работи като лекар-ординатор към Клиника по Обща и клинична патология в МБАЛ „Св.Марина” ЕАД – Варна от април 2019 г., от сепрември 2019 г. и като асистент към катедрата.

Публикации

Член на