Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Органи за управление​

Ръководител Катедра НХ и УНГ болести: Проф. д-р Явор​ Петков Енчев, д.м.н.​​​​

УС по Неврохирургия

Ръководител УС: ​ ​
Сътрудници:         Доц. д-р. Тони Данков Аврамов, д.м​​
                            Проф. д-р Явор​ Петков Енчев, д.м.н.​​​​
                            Проф. д-р Светослав Калчев Калевски, д.м.н​.
                            Гл. ас. д-р Богомил Петков Илиев,​ д.м.  
                            Ас. д-р Мартин Николаев Мойнов
                            Ас. д-р Тони Димитров Кондев 

УС по Ушно-Носно-Гърлени болести

Ръководител УС: Доц. д-р Николай Руменов Сапунджиев, д.м.
Сътрудници:        Доц. д-р Георги Петков Илиев, д.м.​ 
                           Гл. ас. д-р Петя Стефанова Генова, д.м. - административен асистент

                           Ас. д-р Кенан Османов Керимов 

 

Катедрен съвет – включва целия академичен състав на катедрата.

Катедреният съвет взема решения относно разпределението групите студенти по преподаватели, актуализира и приема нови учебни програми, избира ръководителя на катедрата.​​​