Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Органи за управлен​ие​​

Катедрата по сърдечно-съдова хирургия и ангиология се управлява от ръководител и Катедрен съвет.

Катедреният съвет се състои от всички членове на Академичния състав на катедрата, които са на основен трудов договор.