Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Органи за управление

Ръководител: Проф. д-р Людмила Бончева Ангелова, д.м. 

Катедрен съвет – включва целия академичен състав на катедрата​​.

Катедреният съвет взема решения относно разпределението групите студенти по преподаватели, актуализира и приема нови учебни програми, избира ръководителя на катедрата.​​