Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Павел Ивелинов Абушев


Катедра: Хирургични болести
УС: Урология
Е-поща: pavel.abushev@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Д-р  Павел Ивелинов Абушев  е роден на 07.11.1991 г. в град Силистра. През 2010 г. завършва Първа езикова гимназия – гр. Варна. През 2016 г. завършва магистърска степен, специалност медицина към Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов" – Варна. От 2016 г. работи като ординатор към Клиника по Урология, МБАЛ „Св. Марина", гр. Варна, а от 2017 г. е назначен като асистент към Катедра по Хирургични болести  към МУ в гр. Варна.

Публикации

Член на