Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

ас. д-р Павел Йорданов Йорданов


Катедра: Първа катедра по вътрешни болести
УС:по белодробни болести и алергология
Е-поща:
Телефон:

 

Биография

Публикации

Член на