Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

ас. д-р Павел Йорданов Йорданов


Катедра: Първа катедра по вътрешни болести
УС:по белодробни болести и алергология
Е-поща: Pavel.Yordanov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 681

 

Биография

Д-р Павел Йорданов е роден през 1988 година в град Варна. През 2007 завършва IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио – Кюри“. Завършва Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ Варна през 2013 година, след което започва работа в Клиниката по пневмология и фтизиатрия към УМБАЛ „Св. Марина“ Варна. От 2014 година е хоноруван преподавател към Катедра по Вътрешни болест, УС „Белодробни болести и алергология“, а през 2020 година е назначен за редовен асистент. През 2018 година придобива специалност „Пневмология и фтизиатрия“. През 2019 година придобива квалификация за ВСД „Бронхология – конвенционална брохоскопия“. Интересите му са в областта на респираторните инфекция, бронхологията и интервенционалната пулмология, интензвиното лечение и вентилацията.

Публикации

Член на

​Д-р Йорданов е член е на Българското дружество по белодробни болести, Европейското респираторно общество и Европейската асоциация по бронхология и интервенционална